Situació: Calqui u te tira la camisa dues voltes i quan tu te gires no veus ningú. a la fi, després de trse voltes que te l'han tirada, veus que és un coneixent xaxtxarós i pesant que sempre te rumpi i quan te troba no te deixa. Demana-li què vol.

Interpretació: Pregunta parcial imperativa.

Informant: L. N.

Descripció: Aquest contorn presenta dos dominis entonatius. El primer, format pel vocatiu apocopat France', consta d'un accent descendent, seguit d'un to de frontera baix. El segon conté tres accents tonals: dos d'alts, alineats amb les síl·labes co- i ra-, i un de descendent, associat a la síl·laba vols. La cadència final és descendent.

Enunciat: France', ma cosa raio vols?