Situació: Trobes un paquet a dins de casa tua. Demana a tou fill Esteve qui ha portat això.

Interpretació: Interrogativa parcial amb element perifèric a l'esquerra.

Informant: S. S.

Descripció: El primer domini dels tres que formen aquest enunciat es correspon amb l’element perifèric a l’esquerra, un vocatiu. Presenta un accent tonal ascendent i un to de frontera baix. A continuació, el segon domini presenta un accent tonal alt associat al pronom interrogatiu i un accent descendent, alineat amb -tat. El to de frontera és baix. El tercer domini es caracteritza per dos accents tonals baixos, alineats amb -queix i -quet, i una cadència final descendent.

Enunciat: Esteve, qui ha portat aqueix paquet?