Situació: Un amic tou t'encarrega de comprar un regalo per calqui u que no coneixes tant, i te fa por de no el triar bé. Digues-li que pot ésser que no li agradarà, lo que li vols comprar.

Interpretació: Declarativa dubitativa.

Informant: S. S.

Descripció: Aquest enunciat, de tres dominis entonatius, s’inicia en un nivell alt de la tessitura del parlant, que realitza un moviment ascendent durant la síl·laba sep. A continuació, la línia melòdica baixa per realitzar un accent tonal baix, sobre jo. En el segon domini, hi trobem dos accents tonals, sobre pot i -dar, seguit d'un to de frontera baix. El tercer domini entonatiu consta d'un accent tonal ascendent, sobre la síl·laba -dar. La inflexió final és descendent.

 

Enunciat: No el sep, jo, si li pot a... si li pot agradar o no li pot agradar.