Situació: Imagina-te que treballas a la reception en un hotel i entra una coppia que vol un posento. Digues-li que umplin un formulari.

Interpretació: Ordre.

Informant: M. C.

Descripció: El to és ascendent al primer accent tonal, que es realitza sobre la interjecció eh, i el segueix un to de frontera baix. Seguidament, el to experimenta una pujada a la síl·laba tònica -tau per poder realitzar un accent tonal descendent, amb la pretònica realitzada en un to extra alt. El to de frontera és baix. En el tercer domini entonatiu, hi trobem dos accents ascendents (-niu i -plir) esglaonats ascendentment. El to de frontera és baix. L'últim domini entonatiu consta d'un accent tonal alt (-quest) i un accent ascendent-descendent, com a accent nuclear. La cadència final és descendent.

Enunciat: Eh... escoltau, teniu de omplir aquest formulari.