Situació: Tens paritxa gana que certos amics tous venguin a cenar a casa tua. Mig suplicant (perquè t'han ja dit que no poden venir) li demanes per què no vénen.

Interpretació: Pregunta parcial exhortativa.

Informant: P. Z.

Descripció: Aquest contorn comprèn un sol domini entonatiu, que conté un accent tonal alt, sobre la síl·laba co-, i un d'ascendent, associat a la síl·laba -niu. El contorn finalitza amb una inflexió descendent.

Enunciat: Ma i per cosa no veniu?