Situació: Has comprat gelat de vainilla i d'avellana per l'onomàstic. Demana als convidats si volen gelat de vainilla o d'avellana.

Interpretació: Interrogativa amb disjunció.

Informant: P. Z.

Descripció: Aquest enunciat conté tres dominis entonatius. Les síl·labes tòniques co- i -riu del primer domini reben un accent tonal ascendent, la primera, i descendent, la segona. A continuació, la línia melòdica es manté baixa, mitjançant un accent tonal baix (-la-) i puja a -ni-, mitjançant un accent ascendent-descendent, seguit d'un to de frontera baix. Un accent descendent (-lla-) forma l'últim domini entonatiu, seguit d'un to de frontera baix.

Enunciat: Cosa preferiu: gelat de vanilla o lo de avellana?