Situació: Diu los dies de la setmana.

Interpretació: Enumeració neutra de tipus ascendent.

Informant: M. C.

Descripció: El contorn consta de set dominis entonatius, que es corresponen amb diversos elements de l’enumeració. Els sis primers repliquen el mateix patró entonatiu: un accent tonal ascendent, associat a la síl·laba tònica, i un to de frontera alt. En els mots aguts, els dos moviments es combinen a la mateixa síl·laba, mentre que, quan els mots són plans, el to de frontera es realitza sobre la síl·laba posttònica. El setè domini entonatiu presenta un esquema diferent. La síl·laba tònica rep un moviment descendent i la posttònica acull la inflexió final, que, també, és de tipus descendent.

Enunciat: Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge.