Situació: Te diuen que un companyó tou, Esteve, se candideja per síndic. Encara no hi creus i lo tornes a demanar.

Interpretació: Interrogativa reiterativa no neutra amb focalització a l’esquerra.

Informant: R. B.

Descripció: Aquest contorn està format per tres dominis entonatius. En el primer, hi tenim dos accents tonals: un d'alt, associat a la síl·laba ma, i un d'ascendent-descendent, alineat amb la síl·laba ve-. El to de frontera és baix. El segon conté l'element Esteve i presenta un accent descendent. En l'últim domini entonatiu, hi trobem dos accents tonals alts, associats a les síl·labes - i -dant, i un de descendent, alineat amb la síl·laba sín-. El contorn es clou amb una inflexió descendent.

Enunciat: Ma de davero, Esteve, s'està candidant per síndic?