Back to main page

Workshop sobre entonació del català i Cat_ToBI
Barcelona | 9 de juliol de 2010

El segon congrés «Entonació del català i Cat_ToBI» està coorganitzat per la Universitat Pompeu Fabra i l’Institut Menorquí d’Estudis. Compta amb el suport de l'Institut Ramon Muntaner. Es durà a terme a les instal·lacions de la UPF el 9 de juliol de 2010. L'assistència és gratuïta.

La prosòdia ha estat una de les àrees més menystingudes de la lingüística catalana. L’entonació, i molt especialment l’entonació dialectal, continua essent un dels aspectes menys explorats de la nostra llengua. Malgrat comptar amb una sèrie d’estudis descriptius, la major part centrats en el dialecte central, encara no s’ha estudiat de manera rigorosa la notable diversitat dialectal de l’entonació catalana. Aquesta trobada pretén ser un fòrum de discussió i debat sobre una sèrie d’aspectes concrets de la fonologia entonativa del català i de les seves implicacions per al sistema Cat_ToBI.

Ponent convidada:
Sónia Frota (Universidade de Lisboa)
"How different are we? Labelling intonational variation across two Romance Languages: Catalan and Portuguese"

Agraïm al Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF el suport econòmic per a la realització d'aquest workshop.
 

Disseny: Joan Borràs-Comes ··· Implementació: Núria Esteve-Gibert