Back to main page
Workshop sobre la prosòdia del català (14a edició)
Barcelona | 21 de juliol de 2023

El Workshop sobre la prosòdia del català (anteriorment «Workshop sobre entonació del català i Cat_ToBI») arriba a la seva 14a edició. En aquest workshop s'hi accepten propostes de comunicacions sobre qualsevol aspecte suprasegmental de la llengua catalana des d'un punt de vista fonètic i fonològic. També s'hi accepten contribucions relacionades amb la recerca interdisciplinària sobre prosòdia catalana, incloent-hi la interfície entre prosòdia i pragmàtica, prosòdia i sintaxi, prosòdia i gestualitat, prosòdia i adquisició, entre altres.

Aquest workshop està organitzat per una xarxa de grups que fan recerca en prosòdia de la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Barcelona, l’Institut Menorquí d’Estudis i la Universitat de les Illes Balears. Es durà a terme a les instal·lacions de la UPF el 21 de juliol de 2023. L'assistència és gratuïta.

Ponent convidada
Josefina Carrera-Sabaté (Universitat de Barcelona)
M'exalta el nou i m'enamora el vell: cognició corpòria i mètode verbotonal 

Institut d'Estudis Catalans
Grup d'Estudis de Prosòdia

Disseny i implementació: Mariia Pronina, Joan Borràs-Comes i Santiago González-Fuente