Back to main page
Descripció del workshop

En aquest workshop s'hi accepten propostes de comunicacions sobre qualsevol aspecte suprasegmental de la llengua catalana des d'un punt de vista fonètic i fonològic. També s'hi accepten contribucions relacionades amb la recerca interdisciplinària sobre prosòdia catalana, incloent-hi la interfície entre prosòdia i pragmàtica, prosòdia i sintaxi, prosòdia i gestualitat, prosòdia i adquisició, entre altres.

Aquesta 14a edició del workshop està organitzada pel Grup d'Estudis de Prosòdia i Gestualitat i ha comptat amb el suport del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge. Les passades edicions del workshop es van realitzar a la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Barcelona - Facultat de Filologia, la Universitat de Barcelona - Facultat d'Educació i la Universitat de les Illes Balears, organitzades pel Grup d'Estudis de Prosòdia (UPF-UAB), el Laboratori de Fonètica (UB) i el Laboratori de Fonètica Aplicada (UB).

Edicions anteriors: 2022, 2021, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 , 2011, 2010 i 2009.

Ponent convidada

Josefina Carrera-Sabaté

Podeu consultar més informació sobre la ponent convidada a la seva pàgina web.

Resum - Abstract

M'exalta el nou i m'enamora el vell: cognició corpòria i mètode verbotonal
Josefina Carrera-Sabaté – Univesitat de Barcelona

Text d'abstract.


 

Institut d'Estudis Catalans
Grup d'Estudis de Prosòdia

Disseny i implementació: Mariia Pronina, Joan Borràs-Comes i Santiago González-Fuente