Back to main page

Convocatòria de comunicacions

Al Workshop sobre la prosòdia del català s'hi accepten resums sobre qualsevol aspecte de la prosòdia del català. També s'hi accepten contribucions relacionades amb la recerca interdisciplinària en prosòdia del català, incloent-hi la interfície entre prosòdia i pragmàtica, prosòdia i sintaxi, prosòdia i gestualitat, prosòdia i adquisició, entre altres. Els resums podran ser escrits en català o en anglès.

Format dels resums

Els resums s'han d'enviar en format PDF. L'extensió màxima dels resums és d'entre 400 i 500 paraules (les referències bibliogràfiques i les figures, a part). El marge de les pàgines ha de ser de 3 cm a tots quatre costats (en format A4). Tipus de lletra: Times New Roman, 12 pt. L'espaiat entre línies ha de ser senzill.

La primera línia de l'abstract ha d'incloure el títol centrat en majúscules i negreta. A continuació, cal deixar una línia en blanc. La següent línia ha d'incloure el nom i cognom de l'autor o autors, centrat i en negreta. A continuació, una altra línia en blanc. La tercera línia ha d'incloure les afiliacions, i la quarta, els correus electrònics. En el cas que hi hagi més d'un autor, cal separar la informació d'ambdós amb comes.  

Es recomana emprar fonts Unicode per a les transcripcions fonètiques que s'hi incloguin. Per trobar fonts Unicode compatibles amb l'AFI visiteu aquest enllaç. Per saber més sobre l'ús de fonts Unicode en la Fonètica visiteu aquest altre.

Podeu enviar els resums (la còpia anònima i la que inclou els noms) per correu electrònic abans del 19 de juny de 2023, a l'adreça electrònica següent: grepg@upf.edu. La notificació sobre l'acceptació o no dels resums es durà a terme el 30 de juny de 2023.

Dates importants

Obertura de la convocatòria: 19 de maig
Termini per a la presentació de resums: 19 de juny
Notificació d'acceptació i publicació del programa: 30 de juny
Data del workshop: 21 de juliol

Si teniu qualsevol dubte, no dubteu a contactar-nos a: grepg@upf.edu

Institut d'Estudis Catalans
Grup d'Estudis de Prosòdia

Disseny i implementació: Mariia Pronina, Joan Borràs-Comes i Santiago González-Fuente