MEMBER OF THE PROJECTS:

- Intonation und Rhythmus im Sprachkontakt: Okzitanisch – Französich – Italienisch
Principal Investigator: Trudel Meisenburg (Universität Osnabrück)
Participating research center: Universität Osnabrück
Duration: 1/04/2012 – 30/09/2014
Project financed by: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Research Grants in the Individual Grants Programme. Granted with: 187.200 €

- Intonation im Sprachkontakt: Okzitanisch und Französich
Principal Investigator: Trudel Meisenburg (Universität Osnabrück)
Participating research center: Universität Osnabrück
Duration: 1/04/2009 – 31/03/2012
Project financed by: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Research Grants in the Individual Grants Programme. Granted with: 226.080 €
http://www.blogs.uni-osnabrueck.de/intocfr/

- Grup de Recerca Emergent (GRE) Grup d’Estudis de Prosòdia (GrEP) (2009 SGR-701)
Principal Investigator: Pilar Prieto (ICREA – Universitat Pompeu Fabra)
Participating research centers: Universitat Pompeu Fabra, Universitat Autònoma de Barcelona,
University of Cambridge, University of Texas-Austin, Universidad Nacional de Educación a Distancia
Duration: 7/2009 – 12/2013
Project financed by: Pla de Recerca de Catalunya
http://prosodia.upf.edu/home/arxiu/recerca/sgr2009.pdf
http://prosodia.upf.edu/home/en/index.php

- Working group in educational investigation “Romània. Intercomprensió i aprenentatge simultani de llengües romàniques”
Principal investigator: Maria Teresa Garcia Castanyer (Universitat de Barcelona)
Participating research center: Universitat de Barcelona
Project financed by: Universitat de Barcelona – Projectes d’innovació docent “Intercomprensió i adquisició de la comprensió escrita (lectora) en llengües romàniques: català, espanyol, francès, gallec, italià, occità (llenguadocià i aranès), portuguès i romanès”:
- 2008PID-UB/127: 09/2008 – 09/2009
- 2009PID-UB/95: 09/2009 – 09/2010
- 2009PID-UB/95 extended to 2010: 09/2010 – 09/2011
- 2011PID-UB/54: 09/2011 – 09/2012
- 2012PID-UB/173: 09/2012 – 09/2013

- Atles interactiu de l’entonació del català
Principal Investigator: Pilar Prieto Vives (ICREA – Universitat Pompeu Fabra)
Participating research centers: Universitat Pompeu Fabra, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de les Illes Balears, Institut Menorquí d’Estudis
Duration: 1/10/2007 – 1/10/2010
Project financed by: Càtedra Alcover-Moll Villangómez (Universitat de les Illes Balears). Granted with: 20.000 €
http://prosodia.uab.cat/atlesentonacio/

- Estructura prosódica y adquisición de la prosodia en catalán y español (HUM2006-01758/FILO)
Principal Investigator: Pilar Prieto Vives (ICREA – Universitat Pompeu Fabra)
Participating research centers: Universitat Autònoma de Barcelona, Universidad Complutense de Madrid, University of Texas-Austin, Universidad Nacional de Educación a Distancia
Duration: 1/10/2006 – 30/09/2009
Project financed by: Ministerio de Educación y Ciencia. Granted with: 93.775 €

- Atles interactiu de l’entonació del català i de l’occità (PRE/3323/2006)
Principal Investigator: Pilar Prieto Vives (ICREA – Universitat Pompeu Fabra)
Participating research centers: Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de les Illes Balears, Institut Menorquí d’Estudis, Institut d’Estudis Occitans, Université de Toulouse II - Le Mirail, Institut Francocatalà Transfronterer (Universitat de Perpinyà)
Duration: 1/07/2007 – 1/07/2008
Project financed by: Generalitat de Catalunya, Departament de Vicepresidència, Euroregió Pirineus Mediterrània. Granted with: 20.000 €

- Grup de Lingüística Teòrica (2005SGR-00753)
Principal Investigator: Gemma Rigau (Universitat Autònoma de Barcelona)
Participating research center: Universitat Autònoma de Barcelona
Duration: 19/10/2005 – 18/10/2008
Project financed by: Generalitat de Catalunya, Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació. Granted with: 37.600 €

 

COLLABORATION IN THE PROJECTS:

- Phonologie du Français Contemporain
Principal Investigators: Jacques Durand (ERSS, Université de Toulouse II - Le Mirail), Bernard Laks (MoDyCo, Université de Paris X), Chantal Lyche (Universities of Oslo and Tromsø), Marie-Hélène Côté (Université d’Ottawa)
http://www.projet-pfc.net/

- Glissando: corpus de habla anotado para estudios prosódicos en catalán y español (FFI2008-04982-C03-02)
Principal Investigator: Lourdes Aguilar Cuevas (Universitat Politècnica de Catalunya)
Participating research centers: Universitat Pompeu Fabra, Universitat Autònoma de Barcelona, Universidad de Valladolid
Project financed by: Ministerio de Educación y Ciencia
Task: Seminar “Construcción de un curso en línea interactivo para la formación de transcriptores en el sistema de anotación prosódica ToBI en castellano y catalán”, Universitat Autònoma de Barcelona