català | english | español | occitan

Beques i formació

 

Beques i contractes

Diferents institucions concedeixen beques per a estudiants que volen participar en grups de recerca i fer estudis de Postgrau i Màsters. En aquesta pàgina de la UPF hi trobareu un bon resum:

 

Formació : Màsters i Doctorats

Les activitats de docència dels membres del grup es realitzen en el marc dels estudis de Màster i Doctorat següents:

Màster en Lingüística Teòrica i Aplicada

Es tracta d'un programa bàsicament acadèmico-investigador, que proporciona formació de postgrau en diversos àmbits de la lingüística teòrica i aplicada i que alimenta línies de recerca doctoral en aquests àmbits i també en lingüística computacional i en anàlisi del discurs. El màster també té una vessant professionalitzadora associada sobretot a l'aprenentge de llengüés i a la lexicografia i la terminologia. Per a més informació, cliqueu aquí.

Màster en Ciència Cognitiva i Llenguatge

CCiL és un programa de postgrau (màster i doctorat) interuniversitari i interdisciplinari en Ciència Cognitiva que respon a la necessitat de superar les barreres acadèmiques actualment existents entre els diversos àmbits de la Ciència Cognitiva. El programa es centra especialment en la percepció i adquisició del llenguatge, el processament sintàctic i semàntic de la parla, la relació entre semàntica i cognició, l'estructura lògica del llenguatge i els fonaments epistèmics i conceptuals del seu estudi, l'anàlisi computacional del llenguatge i en la relació entre els diferents àmbits de la Ciència Cognitiva. Per a més informació, cliqueu aquí.

Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes

L'objectiu del màster és proporcionar una formació específica i avançada en llengua i literatura catalanes, tant pel que fa als aspectes teòrics com pel que fa als aspectes més aplicats. El màster, que permet una orientació cap a la investigació, està estructurat en dues especialitats: Lingüística catalana i Literatura catalana. Per a més informació, cliqueu aquí.

Màster Oficial en Llengua Espanyola i Literatura Hispànica

L'objectiu d'aquest màster és formar investigadors que dominin completament i profunda, tant des d'un punt de vista teòric com aplicat, els camps de la llengua espanyola i la literatura hispànica. Per a més informació, cliqueu aquí.

Màster en Fonètica i Fonologia

El màster té una durada d'un any (60 crèdits europeus) i s'articula al voltant de 3 mòduls. Els dos primers (fonètica i fonologia) són comuns per a tots els alumnes. El tercer pot escollir-se d'entre quatre especialitats. Cada mòdul està compost per una sèrie de matèries que, alhora, estan compsotes per un grup d'assignatures. Per a més informació, cliqueu aquí.

Design and implementation: Optimitza.cat / Joan Borràs-Comes