Corpus Francesc Ballone

Video

 

Partecipanti

Participant 1:
—Nome: CAR
—Professione: contadino
—Età: 85

Intervistatore:
—Nome: CAS

Trascrizione

PARTECIPANTE 1: Alhora jo me dic... só de... de... de cognom me dic Aloi Angelo Rafele, eh, Aloi, que ne venim de la part de la Sicília, de la Calàbria... Povero el babo, eh, teniva paritxos germans, u se n’és anat també en Amèrica.
Aquell temps se sembrava...
Ih, en soma n’he pres la malària, que estava morint amb la malària...
Al trenta-dos só estat a sota [incomprensible] amb la bona ànima de mon germà, [00.30] i oltre que teniva l’hèrnia també la malària, he tengut dues operaci... dues operacions d’hèrnia [?] al trenta-set.
Al trenta-cinc, per dar a menjar als bous, m’ha fet alçar, ih... ih... és arri... és arribat en casa i ha flastomat “Madonatxa de Déu, no és vengut!”.
La bona ànima de la mama, que era la llevadora de l’Alguer –xa Rosa “la Llevadora”–, és venguda a sota de... pròpio a sota del campsant, que... –on és lo campsant ara, no?, camí de Sàsser– i m’ha trobat a sota del campsant [1:00], i m’ha portat a un barrotx.
La bona ànima d’Italo Mungiu m’ha ajudat a me muntar a damunt.
Alhora estàvem al Corso, Carlo Alberto, a l’últim pla –jo só nat en allí, só nat, jo só nat al Corso, al primer... lo primer portó.
I me só salvat, gràcies a Déu!
També soldat, n’he pres la malària i estava morint. I alhora m’han enviat en casa pròpio... que teniva... ha dit que moriva, lo professor en allí [1:30]: gràcies a Déu só encara viu!
Comunque, jo, lo vint-i-u d’aqueix mes, só nat lo desset... Só... só nat lo ventuno dodici novecentodi... de... de... de... de... del desset, só, i faç vuitanta-quatre anys lo vint-i-u d’aqueix mes, del desset, ne faç vuitanta-quatre.
Eh... Gràcies a Déu só encara viu, eh...
I la bona ànima del babo –quan era petit estava sempre corrint– me dieva: “Aqueix és una saeta!”.
I los minyons m’han xistat [2:00], m’han posat “Sagarineta”, però vol diure ‘saeta’: “Sagarineta”.
Sicom en aquell temps se... m’enviava sempre, a prendre els cigarros, a...
Sempre corrint estava, amb els bous... Lego he fet també gares amb... al Fascio, en temps de Mussolini, Benito Mussolini.
I he fet paritxes gares, he fet... “Il Passatore”, l’he fet divuit voltes, l’he fet. I... lego, poi he corrit també en América [2:30], quaranta-dos quilòmetros, la maratona de New York i...
I altres maratones: a Firenze, he posat tres... tres hores i quaranta-vuit minutos; a Roma; a.... a “Bologna Maratona”... Insomma n’he fet un set o vuit de quaranta-dos quilòmetros.
Més d’aqueixes gares “Corri Alghe”... “Alghero”, “Corri Alghero”, eh.
I só encara corrint!
“Vivicittà” i “Sassari-Osilo”, insomma, ja só anat sempre bé, insomma [3:00], sempre... L’interessant a partecipar.
Comunque, lo... la gara pesanta, pròpio, és massacrant “Il Passatore”, que és Piazza Signoria a Faenza, cent un quilòmetros i cinc-cents metros, és, eh! Comprès?
I ara, ormai, no hi vaig més, n’he fet a bastança d’aquella, no... basta així. Faç gares petites i bó.
Jo cantava de... de petit. És...
A... a propòsit que... que m’has [?]... jo he estudiat canto [3:30] al quaranta-cinc, só anat amb la bona ànima de Nannarelli, eh, era Direttore i Compositore de música, eh, i he fet un poc de llició amb Nannarelli.
Lego és vengut Puligheddu, eh, un sardo de Sàsser. Aqueix era Direttore e Compositore i Professor de canto: lo que me preniva Nannarelli a un mes, aquell preniva en tre... me’l preniva en tres dies! Era bravo, aqueix...
Nannarelli era Direttore e Compositore; aquell era Direttore, Compositore [4:00] e Professor di canto: era bravíssim.
I he estudiat un poc de música, un poc de canto: gorgheggio, se feva, i... la passió
Tot ara cant!
I ara havem fet aqueixa comèdia, gràcies a Déu, i... ja m’han aplaudit, ja só anat bé, i he fet la part de Déu! Ih... Havem escomençat del trenta i... i lo primer dia de dicembre i el segons dia tres voltes, l’havem feta. Comunque [4:30], ja mos han aplaudits, m’ha besat, quan se n’és anat, que aqueix és de Milano, lo registrador.
Ja sem anats bé, l’havem espuntada bé!
Amb Pino Piras... amb Pino Piras he fet “Passa Jesucrist”, eh. Hi havia paritxos, hi era “Baraba”, hi era. Avolla que n’hi havia!, ara no n’hi ha vengut, ma... macché, no... Era tot lo demés sol...
Hi era també a atacar los manifestos, aqueix del “Prubunaru”, com se di... Eh, a Berto “Prubunaru”, per atacar los manifestos [5:00].
I insomma, ja sem anats bé, gràcies a Déu, eh!, l’havem espuntada bé.

INTERVISTATORE: I serenades, mai n’ha fet?

PARTECIPANTE 1: Serenades, alhora se... s’usava... Eh, també paritxos bàtils he ten... he tengut! Tiraven alhora, comprès?
Magari lo tiraven per d’això, hai capito?... “Mi’ “Sagarineta”, mi’!”, alhora: “Tira!”...
Alhora hi era Antonino “Rosqueta” que cantava [5:30], me record a “Muntador”...
Comunque, era un divertiment així, ecco, s’usava fer... a cantar, així...
Hi era “Fitió”, que aquella hora lo padrí meu, era.
No és com ara, ara és més... aquell temps era fet així.
Per exemple, en aquí n’hi havia sis, n’hi havia, sis dormiven. Sis persones a dintre de... d’un dabaix així petit: com se fa?
Jo... mosaltros, quan s’anava a sembrar, se dormiva a la pinnetta [6:00]. Alhora hi era les estoies lo fac... lo... lo foc enmig de la pinnetta i... i se veniva a l’Alguer. Estàvem set, vuit dies en campanya. Lego tornàvem a anar: s’estaven dos dies, en allí, lego torna... torna a fores.

INTERVISTATORE : Vostè, petit petit, treballava?

PARTECIPANTE 1 : De petit, iel·lo!
Só anat a escola de petit, jo, per la quinta. Lego, d’escola, amb la bona ànima del babo.
No n’hi eren, maneres, se moriva també a dolor de casta... de... de costat [6:30], a dolor de costat i amb la malària, se moriva. No sep per cosa só viu, jo, bó? Estava morint...

INTERVISTATORE: Lo comprèn vostè lo català parlat dels catalans?

PARTECIPANTE 1: Ih, ja se comprenen, poc però, no és com a mosaltros, no... no és... L’alguerès no el parlen pròpio bé. Comunque ja se comprèn, eh!

INTERVISTATORE: I vostè, lo sardo, lo sasserès a el comprèn?

PARTECIPANTE 1: Sí, però lo sardo no el parl, jo [7:00].

INTERVISTATORE: Lo comprèn?

PARTECIPANTE 1: Lo comprenc. Lo sardo no el parl, però ja el comprenc.

INTERVISTATORE: Quan anava a Vilanova, per exemple, parlava en alguerès?

PARTECIPANTE 1: Eh, en italià!