Situació: Entres a casa d'una amiga teua, la Claudina, però quan ets dedins la veues pas. Penses que deu ser a la seua cambra. Crida-la.

Interpretació de l’enunciat: Vocatiu.

Informant: J-P. F.

Descripció: Aquest contorn s’inicia amb un nivell baix de la tessitura del parlant que ascendeix fins arribar a l’accent tonal de tipus alt sostingut que s’associa a la síl·laba –di-. El contorn finalitza amb una inflexió final descendent durant la posttònica, que rep un efecte d’allargament.

Enunciat: Claudina!