Situació: Ets al parc amb la teua neboda, la Claudina. S'escapa en corrent del parc. Tu tenes molta por perquè a l'avinguda que hi ha a la vora del parc hi passen moltes de votures. Digues-li que vingui.

Interpretació de l’enunciat: Ordre.

Informant: J-P. F.

Descripció: Aquest contorn consta de dos dominis entonatius. El primer comprèn un accent tonal ascendent associat amb la síl·laba tònica -ti- i un to de frontera intermèdia baix associat amb la síl·laba -ta. El segon domini entonatiu conté dos accentas tonals ascendent associats amb les síl·labes tòniques vi- i -. El to de frontera final, que és baix, també està associat amb la síl·laba -.

Enunciat: Petita, vine ací!