Situació: Imagina que ets recepcionista en un hotel i entra un home i una dona que volen una cambra. Els hi diues d'emplenar un formulari.

Interpretació de l’enunciat: Imperativa amb insistència.

Informant: J-P. C.

Descripció: Aquest contorn, d’un sol domini entonatiu, s’inicia amb un nivell baix de la tessitura del parlant. A continuació, la corba puja progressivament de tal manera que el primer accent tonal, associat a la síl·laba –neu, es realitza amb un to ascendent. Tot seguit, la corba descendeix a la síl·laba for-, ascendeix a la síl·laba pretònica –mu- i descedeix a la síl·laba tònica –la. Així doncs, l’accent nuclear a aquesta darrera síl·laba és de tipus descendent. La inflexió final és de tipus complex descendent-ascendent i arriba a un to mitjà.

Enunciat: Empleneu el formulari.