Situació:Te diuen que un amic teu, en Joan, se presenta a les municipals. No t'ho acabes de creure i ho tornes a demanar.

Intrepretació de l’enunciat: Interrogativa reiterativa no neutra.

Informant: J-P. C.

Descripció: Aquest contorn consta de dos dominis entonatius. En el primer domini, l'accent nuclear baix i el to de frontera final alt es realitzern a la mateix síl·laba tònica, -an. En el segon domini, el primer accent tonal és ascendent i corresponent a la síl·laba –sen-. A continuació, la línia melòdica continua baixa, fins a arribar a l’últim accent tonal, de tipus baix, que s’alinea amb la síl·laba –pals.  El contorn acaba amb uns tons de frontera de tipus ascendent.

Enunciat: És ben bé en Joan que se presenta a les municipals?