Situació: T'han demanat on anaves, però no sabes pas si ho has comprès bé. Demana si és això, el que t'han demanat.

Interpretació de l’enunciat: Pregunta reiterativa parcial de tipus neutre d’una unitat tonal amb matís de dubte.

Informant: J-P. F.

Descripció: El contorn s’inicia amb un nivell baix de la tessitura del parlant i realitza un accent tonal de tipus ascendent associat a la síl·laba tònica –ma-. A continuació, el to realitza una davallada progressiva fins a arribar al segon accent tonal ascendent que s’alinea amb la paraula vaig. La seqüència es clou amb uns tons de frontera de tipus ascendent.

Enunciat: Me demanes on vaig?