Situació: Te diuen l'hora, però tu no ho comprenes pas. Te penses que t'han dit que era una hora, Torna a demanar si és una hora.

Interpretació de l’enunciat: Pregunta reiterativa absoluta de tipus neutre d’una unitat tonal.

Informant: J-P. C.

Descripció: Aquest contorn d’un sol domini entonatiu conté tres accents tonals. El contorn s’inicia amb una accent baix a la primera síl·laba tònica és amb una cua ascendent a la posttònica. El segon accent tonal està alineat amb la síl·laba i és de tipus ascendent. A continuació, la línia melòdica realitza una davallada fins a arribar al tercer accent tonal de tipus ascendent, que recau a la síl·laba ho-. La seqüència es clou amb uns tons de frontera de tipus ascendent.   

Enunciat: És ben bé una hora?