Situació: Havies dit a la gent que treballa amb tu que fessin una cosa, i quan arribes descobreixes que ho han pas fet perquè t'esperaven. Te demanes a tu mateix què farien sense tu.

Interpretació de l’enunciat: Pregunta parcial retòrica.

Informant: J-P. F.

Descripció: Aquest enunciat consta de dos dominis entonatius. El primer es caracteritza per la presència d'un accent tonal greu associat a què i un accent tonal ascendent alineat amb la síl·laba accentuada -ri-. El primer domini acaba amb un to de frase baix. El segon domini entonatiu presenta el mateix patró que l'anterior.

Enunciat: Què farien sense jo?