Situació: Demanes a un germà que te faci un treball i no ets ben bé segur que el faci, perquè ja li has demanat altres cops i t'ha pas mai ajudat. Demana-li, mig enfadat, quan t'ho farà.

Interpretació de l’enunciat: Pregunta parcial imperativa.

Informant: J-P. F.

Descripció:  Aquest contorn consta d’un sol domini entonatiu. Hi trobem un primer accent tonal, de tipus alt, associat a quan. L’accent nuclear és greu i precedeix els tons de frontera descendents, tots ells alineats amb la darrera síl·laba de l’enunciat.

Enunciat: Quan m'ho faràs?