Situació: Un amic teu te parla d'una coneixença que devia un munt de sous a la banca i encara en volia més. Demana (sorpresa perquè ja ho sabies, que en devia un munt) quants sous va acabar per deure.

Interpretació de l’enunciat: Pregunta parcial exclamativa.

Informant: J-P. F.

Descripció: Aquest contorn consta d’un sol domini entonatiu. Conté tres accents tonals. El primer és alt i s’associa a la síl·laba accentuada quant. El segon és ascendent i es produeix durant la síl·laba sous. El darrer accent tonal és alt i es realitza a la síl·laba –rà, on també hi trobem to de frontera descendent.

Enunciat: Quant de sous deurà?