Situació:Trobes un paquet a la teua casa. Demana al teu fill Pere qui ha portat això.

Interpretació de l’enunciat: Interrogativa parcial amb element perifèric a la dreta amb matís de sorpresa.

Informant: J-P. C.

Descripció: Aquest enunciat consta de dos dominis entonatius. El primer es correspon al vocatiu i presenta un accent tonal ascendent associat la síl·laba tònica Pe- que precedeix el to de frase baix. El segon domini entonatiu consta d'un primer accent tonal alt alineat amb qui és i dos accents baixos associats a les síl·labes accentuades -tat i -xò. La seqüència es clou amb una inflexió descendent.

Enunciat: Pere, qui ha portat això?