Situació:La teua filla diu que que aqueixa nit se n'anirà de festa. Demana-li on va, com hi va i quan tornarà.

Interpretació de l’enunciat: Enumeració de tres interrogatives parcials de tipus neutre.

Informant: J-P. F.

Descripció: Aquest enunciat consta de tres dominis entonatius. El dos primers segueixen el mateix patró. L’accent prenuclear és alt i s’alinea amb els mot on/com. L’accent nuclear, alineat amb vas és ascendent i precedeix els tons de frase alts. El tercer domini entonatiu conté un accent nuclear baix que precedeix els tons de frontera descendents, tots ells alineats amb la darrera síl·laba de la seqüència, –ràs.

Enunciat: On vas, com hi vas, quan tornaràs?