Situació: Una veïna teua t'explica que ha vingut un home per controlar la instal·lació del gas i que l'ha pas deixat entrar perquè tenia pas prou sous per pagar. Ella ha dit que l'endemà tornaria. Demana-li què li dirà, si torna.

Interpretació de l’enunciat: Interrogativa parcial neutra de més d’una unitat tonal amb matís d’interès.

Informant: J-P. F.

Descripció: Aquest contorn consta de dos dominis entonatius. El primer domini entonatiu conté un únic accent tonal de tipus greu alineat amb la síl·laba tor-. El to de frase que separa els dos dominis és baix. El segon domini entonatiu conté dos accents tonals alts alineats amb les síl·labes tòniques què i –ràs. Durant aquesta última síl·laba es produeixen també els tons de frontera descendents.

Enunciat: Si torna, què li diràs?