Situació: Un amic teu que treballa de llogater, te diu que ha llogat una casa que feia temps que no se llogava. Demana-li qui l'ha llogada.

Interpretació: Pregunta parcial exclamativa.

Informant: J-P. F.

Descripció: Aquest contorn consta d’un sol domini entonatiu. Hi trobem un primer accent tonal alt associat a la seqüència tònica qui és. El segon accent tonal és greu i s’alinea amb la síl·laba ga-. El contorn es clou amb una inflexió descendent.

Enunciat: Qui és que l'ha llogada?