Situació: Te cal viatjar a París i vols oferir quelcom a una persona qeu coneixes pas gaire i aq ui vols fer plaer. Vols que un amic teu t'aconselli i li demanes què li portaria.

Interpretació de l’enunciat: Interrogativa parcial neutra.

Informant: J-P. F.

Descripció: Aquest contorn consta d’un sol domini entonatiu. El to comença en un nivell mitjà de la tessitura del parlant. Es produeix un accent tonal alt sobre la partícula interrogativa què. A continuació, la línia melòdica  va davallant fins a realitzar un lleuger moviment ascendent sobre la síl·laba pretònica –ta-  que precedeix l’accent tonal descendent que s’associa a la síl·laba tònica -ri-. Aquesta davallada precedeix els tons de frontera descendents.

Enunciat: Què li portaries?