Situació: Els teus nebots fan un munt de tapatge i te deixen pas escoltar la televisió. Els hi demanes de callar.

Interpretació de l’enunciat: Ordre

Informant: J-P. F.

Descripció: El to és baix a la primera síl·laba del mot, i la tònica -lleu rep un accent tonal ascendent seguit d'un to de frontera baix.

Enunciat: Calleu!