Situació: En Joan ha dit que vindria a dinar. Li demanes de t'ho confirmar.

Interpretació de l’enunciat: Pregunta confirmatòria.

Informant: J-P. C.

Descripció: Aquest enunciat consta de dos dominis entonatius. El primer conté un únic accent tonal que és greu i precedeix el to de frase alt, tots ells alineats amb la síl·laba accentuada –gur. El segon domini entonatiu es caracteritza per la presència d’un accent tonal alt alineat amb la síl·laba tònica ve- i un de greu produït durant la síl·laba –nar. Durant aquesta mateixa síl·laba es produeixen els tons de frontera ascendents.

Enunciat: És segur que venes a dinar?