Situació: Has comprat gelat de vainilla i d’avellana per la teua festa. Demana als invitats si volen gelat de vainilla o d'avellana.

Interpretació de l’enunciat: Interrogativa amb disjunció.

Informant: J-P. C.

Descripció: El contorn consta de dos dominis entonatius. El primer comença amb un to alt que va seguit d’un accent tonal ascendent realitzat a la síl·laba tònica –ni- i que precedeix un to de frontera també ascendent. En el segon domini entonatiu hi ha una inflexió final descendent amb un accent nuclear també descendent alineat amb la síl·laba tònica –lla-.

Enunciat: Voleu gelat de... vanilla o gelat d'avellanes?