Situació: Telefones a casa d'una amiga que se diu Claudina i hi és pas. Tornes a cridar més tard. Demana als seus pares si hi és.

Interpretació de l’enunciat: Pregunta confirmatòria.

Informant: J-P. C.

Descripció: El contorn consta de dos dominis entonatius. En el primer domini entonatiu hi ha un accent tonal ascendent realitzat a la síl·laba tònica és. A continuació, el segon domini entonatiu es caracteritza per un accent nuclear baix alineat a la síl·laba tònica –di- que va seguit d’un to de frontera ascendent a la síl·laba posttònica –na.

Enunciat: Hi és, la Claudina?