Situació: Te calia portar el teu germà petit al camp de futbol, però tenes pas el temps. Demana a un amic teu si l'hi podria portar.

Interpretació de l’enunciat: Interrogativa absoluta neutra de més d'una unitat tonal

Informant: J-P. C.

Descripció: Aquest contorn consta de dos dominis entonatius. El primer domini entonatiu té un accent tonal descendent alineat a la síl·laba tònica . El segon domini entonatiu es caracteritza per una inflexió final ascendent alineada amb la síl·laba tònica –bol.

Enunciat: Podes portar el meu germà al camp de futbol?