Situació: Entres a un magatzem on havies pas mai entrat i demanes si tenen mandarines.

Interpretació de l’enunciat: Interrogativa absoluta neutra.

Informant: J-P. F.

Descripció: Aquest enunciat consta d’un sol domini entonatiu. Aquest domini entonatiu comença amb un to alt seguit d’un moviment descendent que acaba amb un accent nuclear baix a la síl·laba tònica -ri- i que precedeix una inflexió final ascendent.

Enunciat: Teniu mandarines?