Situació: Te conviden a una paella i és la més bona que ets menjat mai, ets encantat. Què li dius?

Interpretació de l’enunciat: Exclamativa.

Informant: J-P. F.

Descripció: El contorn consta de dos dominis entonatius. El primer domini entonatiu es caracteritza per un accent tonal ascendent alineat a la síl·laba bo-. El segon domini entonatiu conté un accent nuclear descendent alineat a la síl·laba tònica –e- i precedint uns tons de frontera descendents.

Enunciat: Que és bona, aqueixa paella!