Situació: Ets amb una amiga i li expliques que la Maria, una amiga de totes dues, espera un bebé, Ella te demana qui és el pare. Tu t'estranyes força que ella no ho sapigui perquè tothom sap que el pare és el seu jove, el Jordi. Què li dius?

Interpretació de l’enunciat: Declarativa d’obvietat.

Informant: J-P. C.

Descripció: Aquest contorn consta de dos dominis entonatius. L’enunciat s’inicia amb un to alt que va seguit d’una inflexió descendent. A continuació, en el segon domini entonatiu, es produeix un accent nuclear ascendent amb un to de forntera final també ascendent. 

Enunciat: Mes el pare, és en Jordi!