Situació: Un amic teu t'encarrega de cromprar un regal per a qualcú que coneixes pas gaire i te fa por de pas trapar lo que cal. Digues-li que belleu li agradarà pas, el que li crompraràs.

Interpretació de l’enunciat: Declarativa dubitativa.

Informant: J-P. C.

Descripció: L'enunciat consta de dos dominis entonatius. El primer conté un accent tonal ascendent a la síl·laba tònica -gur i, a continuació, la conjunció que es realitzada en un to mitjà molt sostingut. El segon domini entonatiu conté dos accents tonals ascendents a les síl·labes tòniques -vin- i -. L'accent nuclear, associat amb el monosíl·lab jo, és baix i va seguit d'un to final mitjà.

Enunciat: És pas segur que... li convingui lo que l... li cromparé jo...