Situació: Entres a una botiga on hi ha una dona que és una mica sorda. No t’ha pas sentit bé, i, després de li dir que te posi un parell de taronges, te demana si són llimones, el que vols. Li dius que no, que allò que vols són taronges.

Interpretació de l’enunciat: Declarativa no neutra amb focalització contrastiva a l’esquerra.

Informant: J-P. F.

Descripció: L’enunciat consta de dos dominis entonatius. En el primer domini entonatiu hi ha una focalització amb un accent tonal descendent. El segon domini entonatiu és una dislocació a la dreta amb un accent nuclear també descendent però que es realitza dins un camp tonal més comprimit.

Enunciat: Vull TARONGES, madama!