Situació: Imagina que véns de reconèixer qualcú de Portvendres i (resulta que) tu hi havies viscut molts anys. Què li diries?

Interpretació de l’enunciat: Declarativa amb matís de sorpresa i amb element perifèric a la dreta.

Informant: J-P. F.

Descripció: Aquest enunciat consta de dos dominis entonatius. S’inicia amb un to alt realitzat en la síl·laba tònica jo. L’inflexió final d’aquest domini entonatiu és descendent. En el segon domini entonatiu es produeix un accent nuclear baix en la síl·laba tònica –ven- que precedeix un to de frontera descendent.

Enunciat: Jo hi havii estat, a Portvendres.