Situació: Passen deu segons i ningú sall. Penses que belleu és a dalt i la tornes a cridar.

Interpretació de l’enunciat: Vocatiu d’insistència.

Informant: P. P.

Descripció: Aquest contorn s’inicia amb un nivell mitjà-baix de la tessitura del parlant que ascendeix fins arribar a l’accent tonal de tipus alt que s ’associa a la síl·laba –di-. Aquesta síl·laba rep un efecte d’allargament. El contorn finalitza amb una inflexió final descendent durant la posttònica.

Enunciat: Claudina!