Situació: Vols anar al cinema amb un amic. Et diu que té feina, però tu saps que la pot deixar per a més endavant. Com ho faràs per convèncer-lo? Dis-li que vingui.

Interpretació de l’enunciat: Prec.

Informant: M. C.

Descripció: Aquest contorn consta de dos dominis entonatius. El primer es caracteritza per un accent tonal de tipus ascendent associat a la síl·laba a- i un to de frontera que descendeix fins a un punt mitjà-baix de la tessitura del parlant. El segon domini presenta un primer accent tonal ascendent associat a la síl·laba ve- una davallada de la corba a la posttònica. De forma similar, el segon accent tonal, alineat amb la síl·laba ho- també és ascendent, encara que en un nivell més baix de la tessitura del parlant. El contorn acaba amb uns tons de frontera de tipus descendents.

Enunciat: Allez, veni, home!