Situació: La teua veïna et conta que va anar a un restaurant a dinar i va demanar conill amb ceba. Afirma tota convençuda que li van donar gat en lloc de conill. No t’ho acabes de creure. Pregunta-li què li van donar (molt estranyat).

Interpretació de l’enunciat: Pregunta reiterativa exclamativa amb matís d’estranyesa.

Informant: P. P.

Descripció: Aquest contorn d’un sol domini entonatiu conté tres accents tonals. El primer, de tipus ascendent, recau sobre la partícula interrogativa què. A continuació, el to davalla fins a arribar al segon accent tonal, de tipus baix, alineat amb la síl·laba t’han. El tercer accent tonal recau sobre la síl·laba –nat, i es produeix igualment amb un to baix. Una cadència final descendent conclou el contorn.

Enunciat: Mes què és lo que t'han donat?