Situació: T’han preguntat per on hi has anat, però no saps si has entès això, si per on hi has anat, o si has entès per on hi has entrat. Pregunta si t’han demanat una cosa a l’altra, és a dir, si per on hi has anat o si per on hi has entrat.

Interpretació de l’enunciat: Pregunta reiterativa parcial de tipus neutre amb disjunció.

Informant: M. C.

Descripció: Aquesta seqüència comprèn tres dominis entonatius. El primer domini mostra un primer accent tonal, ascendent, ancorat a la síl·laba -xò i un altre accent, igualment ascendent, sobre la síl·laba tònica –man-. Un to de frontera alt separa el primer del segon domini. A continuació, el segon domini es correspon amb el primer element de la disjuntiva. La síl·laba on rep un accent tonal ascendent, després del qual la línia melòdica segueix ascendint fins a realitzar un segon accent tonal descendent a la síl·laba son. El to nuclear recau a la síl·laba –nat i es realitza amb un to ascendent. A aquesta mateixa síl·laba, s’hi associa un to de frontera intermèdia alt. Finalment, el tercer domini es caracteritza per la presència de dos accents tonals descendents, alineats amb les síl·labes on, i -trat. El contorn acaba amb una inflexió de tipus descendent.

Enunciat: És això que me demandes, per on sun anat, o per on sun entrat?