Situació: T’han preguntat on anaves, però no saps si ho has entès bé. Pregunta si és això, el que t’han demanat.

Interpretació de l’enunciat: Pregunta reiterativa parcial de tipus neutre d’una unitat tonal amb matís de dubte.

Informant: M. C.

Descripció: Aquest contorn presenta un sol domini entonatiu. Un accent tonal ascendent sobre la síl·laba m’heu enceta l’enunciat. Més endavant apareix el segon accent tonal que és de tipus descendent i s’alinea amb la síl·laba -nat. El tercer accent és baix i es realitza sobre la síl·laba -na-. La cadència final és ascendent i es vincula a la síl·laba –vi.

Enunciat: M'heu demanat on anavi?