Situació: Et diuen l’hora, però no ho has acabat d’entendre. Et penses que t’han dit la una. Torna a preguntar si són la una.

Interpretació de l’enunciat: Pregunta reiterativa absoluta de tipus neutre d’una unitat tonal.

Informant: M. C.

Descripció: Aquest contorn d’un sol domini entonatiu conté tres accents tonals. El contorn s’inicia amb una accent baix a la primera síl·laba tònica és amb una cua ascendent a la posttònica. El segon accent tonal està alineat amb la síl·laba i és de tipus ascendent. A continuació, el realitza una davallada de la corba melòdica fins a arribar al tercer accent tonal de tipus ascendent, que recau a la síl·laba ho-. La seqüència es clou amb uns tons de frontera de tipus ascendent.   

Enunciat: És ben bé una hora?