Situació: Algú t’estira la camisa dues vegades i quan tu et gires no veus ningú. Finalment, quan ja fa tres vegades que te l’han estirada, veus que és un conegut molt xerrador i molt pesat que sempre t’empipa i quan et troba no et deixa estar. Pregunta-li què vol.

Interpretació de l’enunciat: Pregunta parcial imperativa.

Informant: P. P.

Descripció: Aquest enunciat consta de tres dominis entonatius, el primer dels quals conté la pregunta parcial imperativa. El primer accent tonal que hi trobem és alt i s'alinea amb què és. El segon accent tona és baix i s'associa a la síl·laba accentuada -quò.

Enunciat: Mes què és tot aquò? e... n'hi ha prou, no?