Situació: Demanes a un germà que et faci una feina i no estàs gaire segur que la faci, perquè ja li has demanat altres vegades i mai no t’ha ajudat. Demana-li, mig enfadat, quan t’ho farà.

Interpretació de l’enunciat: Pregunta parcial imperativa.

Informant: M. C.

Descripció: Aquest enunciat consta de dos dominis entonatius. El primer domini consta de dos accents tonals. El primer és ascendent i el trobem associat a la forma verbal és. El segon, de tipus alt, s'alinea amb la darrera síl·laba tònica del domini -ràs i precedeix el to de frase baix. El darrer domini entonatiu es caracteritza per la presència d'un accent tonal baix i uns tons de frontera descendents, tots ells alineats amb la darrera síl·laba de seqüència.

Enunciat: Quan és que m'ho faràs, això?