Situació: A les dues de la nit truquen a la porta i ja dorms. Et desperten. Pregunta’t qui deu ser en aquelles hores.

Interpretació de l’enunciat: Pregunta parcial exclamativa.

Informant: M. C.

Descripció: Aquest enunciat consta d'un sol domini entonatiu. El primer accent tonal que hi trobem és ascendent i s'associa a la forma verbal és. El segon accent tonal és de tipus greu i s'alinea amb la síl·laba accentuada ho-. L'enunciat acaba amb una inflexió ascendent.

Enunciat: Qui és an aquesta hora?