Situació: Un amic teu te parla d'una coneixença que devia un munt de sous a la banca i encara en volia més. Demana (sorpresa perquè ja ho sabies, que en devia un munt) quants sous va acabar per deure.

Interpretació de l’enunciat: Pregunta parcial exclamativa.

Informant: M. C.

Descripció: Aquest contorn costa d’un sol domini entonatiu. Hi trobem un primer accent tonal ascendent alineat amb la síl·laba tònica tant. El segon accent tonal que hi trobem és de tipus ascendent i s’associa al mot sous. L’accent nuclear és ascendent i es produeix durant la síl·laba –rà. En aquest mateixa síl·laba tenen lloc els tons de frontera complexos descendent-ascendent.

Enunciat: Tant de sous deurà?